Nome
Akulaku
Cognome
Vietnam
Sesso
Maschio
Comune
Ho Chi Minh
Provincia
BI
Chi sono
<a href="http://akulaku.vn/&quot; rel="nofollow">Akulaku</a> – ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ mua trả góp, vay tiền online không cần thẻ tín dụng đầu tiên tại Việt Nam. TNHH SILVRR VISION 37 Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam +84 1900636627 Twitter: <a href="https://twitter.com/Akulakuvietnam/&quot; rel="nofollow">Twitter</a> Facebook: <a href="https://www.facebook.com/VN.akulaku/&quot; rel="nofollow">Facebook</a> Linkedin: <a href="https://www.linkedin.com/in/akulakuvn/&quot; rel="nofollow">Linkedin</a> About: <a href="https://about.me/akulaku/&quot; rel="nofollow">About</a> Youtube: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCPw_gCSWMIneSq4IFSAAjkw/&quot; rel="nofollow">Youtube</a>
Interessi
Musica, Arte, Tecnologia e scienza
Mi occupo di
Sanità e servizi sociali, Turismo e ricettività
0 Amici

Nessun amico presente


0 Progetti