Nome
dai
Cognome
phanmem
Sesso
Maschio
Comune
ho chi minh
Provincia
NU
Chi sono
MekongSoft không chỉ cung cấp phần mềm theo yêu cầu mà còn sản xuất phần mềm đóng gói giá rẻ cho doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như bán hàng, sản xuất, Erp, … Profile :
Interessi
Tecnologia e scienza
Mi occupo di
Telecomunicazioni e Informatica
0 Amici

Nessun amico presente


0 Progetti