Nome
Tin Tức
Cognome
Gia Lai
Sesso
Maschio
Comune
Gia Lai
Provincia
CA
Chi sono
<a href="http://tintucgialai.com/&quot; rel="nofollow">tintucgialai</a> – Trang tin cập nhật về văn hóa, ẩm thực, điểm du lịch nổi tiếng, người nổi danh và các sự kiện mới nhất tại tỉnh Gia Lai. #tintucgialai #tintucgialaicom #dulichgialai #khamphagialai <strong>Thông Tin Liên Hệ:</strong> - <strong>Địa Chỉ: </strong>12 Châu Văn Liêm, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam <strong>-Map: </strong><a href="https://www.google.com/maps?cid=1563259530219708433&quot; rel="nofollow">https://www.google.com/maps?cid=1563259530219708433</a&gt; <strong>- Hotline</strong>: 0898 427 313 <strong>- Email:  </strong>admin@tintucgialai.com - <strong>Website: </strong><a href="https://tintucgialai.com/&quot; rel="nofollow">https://tintucgialai.com/</a&gt; <strong>Liên Kết Hữu Ích:</strong> <strong>- Về Tin Tức Gia Lai: </strong><a href="https://tintucgialai.com/ve-tin-tuc-gia-lai/&quot; rel="nofollow">https://tintucgialai.com/ve-tin-tuc-gia-lai/</a&gt; <strong>- Trang Liên Hệ: </strong><a href="https://tintucgialai.com/lien-he/&quot; rel="nofollow">https://tintucgialai.com/lien-he/</a&gt; <strong>- tintucgialai trên các nền tảng:</strong> <a href="https://www.facebook.com/tintucgialaicom/&quot; rel="nofollow">https://www.facebook.com/tintucgialaicom/</a&gt; <a href="https://www.youtube.com/@tintucgialaicom&quot; rel="nofollow">https://www.youtube.com/@tintucgialaicom</a&gt; <a href="https://twitter.com/tintucgialaicom&quot; rel="nofollow">https://twitter.com/tintucgialaicom</a&gt; <a href="https://www.linkedin.com/in/tintucgialaicom/&quot; rel="nofollow">https://www.linkedin.com/in/tintucgialaicom/</a&gt; <a href="https://www.pinterest.com/tintucgialaicom/&quot; rel="nofollow">https://www.pinterest.com/tintucgialaicom/</a&gt; <a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/tin-t%E1%BB%A9c-gia-lai/id1685835787&quot; rel="nofollow">https://podcasts.apple.com/us/podcast/tin-t%E1%BB%A9c-gia-lai/id1685835787</a&gt; <a href="https://vk.com/tintucgialai&quot; rel="nofollow">https://vk.com/tintucgialai</a&gt; <a href="https://open.spotify.com/show/7fLBgcY5eb4kR1O4wgh1kr&quot; rel="nofollow">https://open.spotify.com/show/7fLBgcY5eb4kR1O4wgh1kr</a&gt; <a href="https://www.blogger.com/profile/11128503459683429221&quot; rel="nofollow">https://www.blogger.com/profile/11128503459683429221</a&gt; <a href="https://www.tiktok.com/@tintucgialaicom&quot; rel="nofollow">https://www.tiktok.com/@tintucgialaicom</a&gt; <a href="https://www.flickr.com/people/tintucgialaicom/&quot; rel="nofollow">https://www.flickr.com/people/tintucgialaicom/</a&gt; <a href="https://tintucgialaicom.tumblr.com/&quot; rel="nofollow">https://tintucgialaicom.tumblr.com/</a&gt; <a href="https://soundcloud.com/tintucgialaicom&quot; rel="nofollow">https://soundcloud.com/tintucgialaicom</a&gt; <a href="https://www.trustpilot.com/review/tintucgialai.com&quot; rel="nofollow">https://www.trustpilot.com/review/tintucgialai.com</a&gt; <a href="https://www.openstreetmap.org/node/10959341319&quot; rel="nofollow">https://www.openstreetmap.org/node/10959341319</a&gt; <a href="https://www.twitch.tv/tintucgialaicom&quot; rel="nofollow">https://www.twitch.tv/tintucgialaicom</a&gt; <a href="https://tintucgialaicom.wordpress.com/&quot; rel="nofollow">https://tintucgialaicom.wordpress.com/</a&gt; <a href="https://tintucgialaicom.bandcamp.com/&quot; rel="nofollow">https://tintucgialaicom.bandcamp.com/</a&gt; <a href="https://www.mixcloud.com/tintucgialaicom/&quot; rel="nofollow">https://www.mixcloud.com/tintucgialaicom/</a&gt; <a href="https://500px.com/p/tintucgialaicom&quot; rel="nofollow">https://500px.com/p/tintucgialaicom</a&gt; <a href="https://www.crunchbase.com/organization/tin-t%E1%BB%A9c-gia-lai&quot; rel="nofollow">https://www.crunchbase.com/organization/tin-t%E1%BB%A9c-gia-lai</a&gt; <a href="https://flipboard.com/@tintucgialaicom&quot; rel="nofollow">https://flipboard.com/@tintucgialaicom</a&gt; <a href="https://tintucgialaicom.pixnet.net/blog&quot; rel="nofollow">https://tintucgialaicom.pixnet.net/blog</a&gt; <a href="https://gab.com/tintucgialaicom&quot; rel="nofollow">https://gab.com/tintucgialaicom</a&gt; <a href="https://radiopublic.com/tin-tc-gia-lai-GyjMXE/&quot; rel="nofollow">https://radiopublic.com/tin-tc-gia-lai-GyjMXE/</a&gt; <a href="https://www.instapaper.com/p/tintucgialaicom&quot; rel="nofollow">https://www.instapaper.com/p/tintucgialaicom</a&gt; <a href="https://tintucgialaicom.localinfo.jp/&quot; rel="nofollow">https://tintucgialaicom.localinfo.jp/</a&gt; <a href="https://tintucgialaicom.blogspot.com/&quot; rel="nofollow">https://tintucgialaicom.blogspot.com/</a&gt; <a href="https://podtail.com/podcast/tin-t-c-gia-lai/bo-m-t-n-ng-gia-lai-tin-t-c-gia-lai/&quot; rel="nofollow">https://podtail.com/podcast/tin-t-c-gia-lai/bo-m-t-n-ng-gia-lai-tin-t-c-gia-lai/</a&gt; <a href="https://www.brownbook.net/business/51873150/tin-t%E1%BB%A9c-gia-lai/&quot; rel="nofollow">https://www.brownbook.net/business/51873150/tin-t%E1%BB%A9c-gia-lai/</a&gt; <a href="https://linkhay.com/u/tintucgialaicom&quot; rel="nofollow">https://linkhay.com/u/tintucgialaicom</a&gt; <a href="https://www.imagekind.com/MemberProfile.aspx?MID=4f14a66d-68ca-4c44-8e4a-3fb2a0fb39d3&quot; rel="nofollow">https://www.imagekind.com/MemberProfile.aspx?MID=4f14a66d-68ca-4c44-8e4a-3fb2a0fb39d3</a&gt; <a href="https://writeablog.net/tintucgialaicom/&quot; rel="nofollow">https://writeablog.net/tintucgialaicom/</a&gt; <a href="https://www.callupcontact.com/b/businessprofile/Tin_Tc_Gia_Lai/8596191&quot; rel="nofollow">https://www.callupcontact.com/b/businessprofile/Tin_Tc_Gia_Lai/8596191</a&gt; <a href="https://vymaps.com/VN/Tin-Tuc-Gia-Lai-260975/&quot; rel="nofollow">https://vymaps.com/VN/Tin-Tuc-Gia-Lai-260975/</a&gt; <a href="https://mapstr.com/place/pu0irLJcyg&quot; rel="nofollow">https://mapstr.com/place/pu0irLJcyg</a&gt; <a href="https://www.lemon8-app.com/tintucgialaicom&quot; rel="nofollow">https://www.lemon8-app.com/tintucgialaicom</a&gt; <a href="https://www.ethiovisit.com/myplace/tintucgialaicom&quot; rel="nofollow">https://www.ethiovisit.com/myplace/tintucgialaicom</a&gt; <a href="https://www.podparadise.com/Podcast/1685835787&quot; rel="nofollow">https://www.podparadise.com/Podcast/1685835787</a&gt; <a href="https://podverse.fm/fr/podcast/8M2teyPvU6&quot; rel="nofollow">https://podverse.fm/fr/podcast/8M2teyPvU6</a&gt; <a href="https://flipboard.social/@tintucgialaicom&quot; rel="nofollow">https://flipboard.social/@tintucgialaicom</a&gt; <a href="https://map.map4d.vn/map/place/detail/646ae9c3d46bae1e2d0bbac2&quot; rel="nofollow">https://map.map4d.vn/map/place/detail/646ae9c3d46bae1e2d0bbac2</a&gt; <a href="https://mapstore.vn/dia-diem/tinh-gia-lai/thanh-pho-pleiku/phuong-dien-hong/tin-tuc-gia-lai-12-chau-van-liem-phuong-dien-hong-thanh-pho-pleiku-tinh-gia-lai-1692510788483000&quot; rel="nofollow">https://mapstore.vn/dia-diem/tinh-gia-lai/thanh-pho-pleiku/phuong-dien-hong/tin-tuc-gia-lai-12-chau-van-liem-phuong-dien-hong-thanh-pho-pleiku-tinh-gia-lai-1692510788483000</a&gt; <a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q118814593&quot; rel="nofollow">https://www.wikidata.org/wiki/Q118814593</a&gt; <a href="https://www.imdb.com/title/tt27805294/&quot; rel="nofollow">https://www.imdb.com/title/tt27805294/</a&gt;  
Interessi
Musica, Arte
Mi occupo di
Audiovisivo e nuovi media, Comunicazione e organizzazione eventi
0 Amici

Nessun amico presente


0 Progetti